Hatsonu Takımı

MKH-020-1
MKH – 020-1 Hat Sonu Seti

22 x 22 mm kare boruya veya 26,9 mm yuvarlak boruya monte edilebilen, seviye göstergeli ve tahliye çıkışlı hat sonu parçasıdır.

MKH-020-2
MKH – 020-2 Seviye Gösterge Takımı

Seviye gösterge yayı, hortum ve boncuk takımından oluşur.

MKH-080
MKH – 080 Hat Sonu Seviye Parçası

Bölme yapılan hatlarda taşıyıcı boruyu kesmeden seviye göstergesinin düzgün şekilde durmasını sağlar.

MKH-020
MKH – 020 Hat Sonu Plastik

22 x 22 mm kare boruya veya 26,9 mm yuvarlak boruya monte edilebilen tahliye çıkışlı hat sonu parçasıdır.